Notícies i recursos

Beca de pràctiques professionals de 3 mesos a un punt Eurodesk d’Itàlia

 

 

Convocatòria

Fitxa tècnica

Formulari a omplir pels candidats / candidates