Notícies i recursos

Avantprojecte de Llei que afecta l’actual Llei de Polítiques de Joventut

El passat 26 de maig va sortir publicat al DOGC, l’Avantprojecte de Llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica que en breu, el Govern té previst d’aprovar.

 

Una de les lleis que es veuen afectades per aquest Avantprojecte és la de Polítiques de Joventut aprovada el novembre de l’any passat. Segons el Govern, l’Avantprojecte de Llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica té diverses finalitats: aprimar la legislació, facilitar la competitivitat i productivitat en l’àmbit econòmic, la racionalització administrativa i donar cabuda a aquelles iniciatives legislatives que preveuen limitades modificacions en l’articulat i que, per tant, comportarien un cost sobreafegit en el volum de tramitació parlamentària.

 

Pel Govern cal que l’ordenament jurídic sigui més entenedor i accessible pel ciutadà i reordenar alguns aspectes de la normativa catalana que, afectada per normativa estatal i comunitària, ha patit una proliferació de normes que comporta també la superposició d’òrgans o funcions.

 

L’AcPpJ ha localitzat entre les pàgines 57 i 60 del text de l’Avantprojecte, el nou redactat que afecta el text original de la Llei de Polítiques de Joventut. N’hem fet un document especial en el qual extraiem el nou text previst a l’Avantprojecte i l’actual en referència a la Llei de Polítiques de Joventut. Aquí us l’adjuntem. L’avantprojecte sencer es pot examinar, en hores d’oficina, a la seu del Gabinet Jurídic de la Generalitat (c/ Jaume I, 2-4, Barcelona) i a les delegacions territorials del Govern de la Generalitat. El termini per poder-lo examinar i formular les al·legacions que es consideri oportunes acaba el proper dilluns 20 de juny. Les al·legacions es poden adreçar per escrit al Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o per mitjans electrònics a l’adreça .

 

L’AcPpJ recollirà fins el dimecres 8 de juny les opinions i propostes d’al·legació de les sòcies i socis i es decidirà si cal o no presentar al·legacions en referència al nou redactat de la Llei de Polítiques de Joventut.

 

Més informació