Notícies i recursos

Auxiliar tècnic per donar suport a l'oficina de joventut del C.C del Barcelonès

 

CONCURS PÚBLIC PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL, ATEMPS PARCIAL, D’UN AUXILIAR TÈCNIC PER DONARSUPORT A L’OFICINA DE JOVENTUT I HABITATGE DELCONSELL COMARCAL DEL BARCELONÉS

Cliqueu aquí per tenir tota la informació d’aquesta convocatòria