Notícies i recursos

Assemblea General Ordinària de L’AcPpJ 2009 a Cornellà

Aquest proper 7 de març a les 10.30h en primera convocatòria i a les 11h en segona, es celebrarà, al Centre de Recursos Associatius Juvenils de Cornellà de Llobregat, l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut.
             

 

L’Assemblea Ordinària es l’acte més important de l’associació que aquest any cobra encara més interès per dos motius: es culminaran quatre anys de vida de l’AcPpJ, tancant el primer període de gestió de l’actual Junta Directiva i  a més, es presentarà la nova, que s’escollirà en el transcurs de l’assemblea.

Remarquem, un cop més, la importància d’aquest esdeveniment i us animem a assistir-hi.

Es celebra al Centre de Recursos Associatius Juvenils de Cornellà de Llobregat.

C./ Mossèn Andreu núm. 13.

 

Cliqueu al mapa: Adreça de l’Assemblea General Ordinària 2009 AcPpJ

 

L’ordre del dia serà el següent:

1.Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior /

Acta de la IV Assemblea General Ordinària de l’AcPpJ

2.Informe anual de gestió 2008. Exposició i aprovació, si escau. /

Informe de Gestió AcPpJ 2008

3.Balanç econòmic 2008. Exposició i aprovació, si escau. /

Balanç Econòmic 2008

4.Pressupost 2009. Exposició i aprovació, si escau. /

Projecte 2009

5.Presentació candidatures a nova Junta Directiva. /

Recordatori del Programa de la Junta Directiva AcPpJ 2009-2013

6.Votació per a l’elecció de nova Junta Directiva.

7.Torn obert de paraules

Des de la seu de treball de l’Associació us demanem la confirmació de la vostra assistència. Indispensable per a poder aprovar l’acta de l’assemblea anterior i l’elecció de la nova Junta. En el cas de no poder assistir-hi, delegueu el vot a un altre soci o sòcia, i que aquest porti complimentada l’autorització que es al peu de la:

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària 2009 AcPpJ

 

Podeu confirmar la vostra assistència per correu electrònic o telèfon:

 Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut

Telèfon: 934240881 (de 16 a 20h)

E-mail:

(Pep Guasch, tècnic de l’AcPpJ)