Notícies i recursos

L'Arrelament de les persones joves en municipis petits. Jornada tècnica 28/03.


L’arrelament de les persones joves als municipis petits i molt petits és un dels factors claus que contribueixen a fixar població, evitar el despoblament i l’envelliment del món rural. Alhora, les persones joves aporten el dinamisme i la innovació necessària per fer front als reptes i a les complexitats que actualment plantegen aquestes poblacions.
Aquesta jornada permet aportar llum al tema i detectar quines són les condicions de vida que incideixen de manera significativa en l’arrelament de les persones joves als municipis petits, bé sigui en l’arrelament d’origen, o bé en altres formes de nous arrelaments. En els espais de treball compartirem experiències amb actors i protagonistes del territori per tal de fer aflorar i visualitzar quines condicions simbòliques (identitat, cohesió, valors, participació…) i quines condicions materials (treball, habitatge, infraestructures…) afavoreixen i dificulten l’arrelament de les persones joves i dels seus projectes vitals en municipis petits.
Es tractarà d’identificar i prioritzar estratègies, intervencions, aliances i polítiques que incideixin significativament en els factors d’arrelawment per tal que els joves puguin crear vincles sòlids amb el territori.
La trobada es durà a terme el 28 de març al Local Social de Blancafort. Es necessita inscripció prèvia, la podeu realitzar a aquest formulari. En aquest enllaç trobareu tota la informació.