Notícies i recursos

Anàlisis del territori a partir de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya

L’Enquesta a la joventut de Catalunya és una font d’informació que genera diverses publicacions i que es realitza cada cinc anys, la darrera edició és de l’any 2017. L’anàlisi bàsica de cada edició de l’EJC i un resum dels principals resultats es publiquen, respectivament, dins la col·lecció Estudis i la col·lecció Aportacions de la Direcció General de Joventut.
A partir de les dades de l’EJC17, el Grup d’Estudis sobre Energia, Territori i Societat (GURB) de la Universitat Autònoma de Barcelona ha elaborat diversos informes sobre la influència del territori en les condicions de vida de les persones joves, amb l’objectiu de facilitar un coneixement més acurat de la realitat heterogènia de la joventut a Catalunya i adequar el desplegament del PNJCat a les necessitats de cada territori.
Per conèixer l’impacte del territori sobre la situació i necessitats de la joventut a Catalunya, també pot consultar-se el capítol 9 “Territori. Diversitat espacial en els hàbits i les condicions de vida juvenil”, elaborat pel mateix grup de recerca, del volum 2 de l’informe general de l’EJC17.
Podeu trobar tots els informes al web de la Direcció General de Joventut.

Enquesta a la joventut de Catalunya 2017
L’Enquesta a la joventut de Catalunya és una font d’informació que genera diverses publicacions i que es realitza cada cinc anys. L’anàlisi bàsica de cada edició de l’EJC i un resum dels principals resultats es publiquen, respectivament, dins la col·lecció Estudis i la col·lecció Aportacions de la Direcció General de Joventut. A més a més, també es fan i es publiquen anàlisis complementàries per aprofundir en alguna temàtica concreta. S’ha presentat l’enquesta durant dues jornades que s’han realitzat el 21 de novembre i 13 de desembre. Podeu trobar el resum de l’informe aquí i els resultats complets aquí.