Notícies i recursos

ANIMADORS/ES SOCIOCULTURALS per treballar a diversos CES de la ciutat de Barcelona

CISEC. Centre d’informació i Serveis a l’estudiant de Catalunya.

Busca ANIMADORS/ES SOCIOCULTURALS per treballar coma dinamitzadors a diversos CES de la ciutat de Barcelona

 

Tasques

 

·         Atenció presencial dels i les joves amb la comunicació interpersonal com a eina fonamental .

·         Gestió interna de les demandes d’informació rebudes per qualsevol de les vies.

·         Recepció, selecció, classificació, recerca, manteniment i producció, si s’escau, de  material informatiu , amb els diferents dispositius del programa “informaciojovebcn”.

·         Manteniment de les cartelleres informatives del punt d’informació  a cada IES.

·         Disseny, organització i i realització d’accions informatives grupals en estreta col·laboració amb els equips docents dels centres.

·         Elaboració, execució, i avaluació d’un pla de treball per a la dinamització dels espais formals de participació dels Centres d’Educació Secundària ( delegats, comissions de delegats, consellers escolars..)

·         Promoció de nous grups i entitats en funció d’interessos comuns.

·         Connectar els joves d’entre 12 i 16 anys amb la xarxa juvenil del territori.

·         Coordinacions permanents amb la xarxa de serveis , equipaments i teixit associatiu juvenils dins del territori per a exercir-ne les complicitats i col·laboracions necessàries.

·         Coordinació amb els Punts d’Informació Juvenil per a l’exposició i orientació informativa.

·         Coordinació amb la xarxa juvenil del territori ( serveis municipals –casals de joves, espais joves,…- i entitats per a la realització d’activitats i projectes conjunts.

·         Coordinació amb el referent del CES corresponent.

·         Disseny i dinamització d’activitats amb representants d’alumnes.

·         Disseny i dinamització d’activitats amb grups d’alumnes del CES.

·         Coordinació amb companys i companyes d’altres CES i districtes.


 

Horaris

Jornada de: 28h setmanals Matí i Tarda

Contracte Fins:  30 juny

 

Sou

Categoria Animadors socioculturals.

Segons conveni Lleure.


 

Requisits

 

·         Formació mínima: Tècnic Superior en Animació  sociocultural, Integració social, Educació Social, Pedagogia o alguna altre carrera universitària  relacionada amb el sector.

·         Tenir un mínim de dos anys d’experiència en l’àmbit de la informació i/o dinamització juvenils .

·         No sobrepassar els 30 anys.

·         Perfecte ús del català i el castellà parlat i escrit.

·         Coneixements informàtics a nivell d’usuari.

·         Bona capacitat de comunicació i empatia amb els joves de 12 a 16 anys i amb altres  professionals i representants d’entitats.

·         Capacitat de diagnosticar les demandes dels joves usuaris del Punt d’informació  i de gestionar les respostes adequades.

 

Interessats/ades enviar CV a l’adreça:

Referència: Animadors/es socioculturals.

Data màxima entrega CV: Dimarts 9 de febrer a les 14:00