Notícies i recursos

Adherits al manifest de les organitzacions socials en defensa de les polítiques actives d’ocupació

Les retallades en polítiques actives d’ocupació deixen 900 professionals sense feina i 34.000 usuaris sense atenció a Catalunya.

 

La retallada de les polítiques actives d’ocupació prevista en el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat, i que se situa al voltant dels 1.500 milions d’euros, suposa l’ofegament de les polítiques dirigides als col·lectius més vulnerables.

 

Amb aquesta retallada, 34.000 usuaris deixaran de ser atesos i es perdran més de 900 llocs de treball professionals que insereixen gairebé 12.000 persones l’any i dels que fins avui s’han beneficiat milers i milers de ciutadans, els col·lectius més vulnerables de la població: joves, aturats de llarga durada, discapacitats, dones, majors de 50 anys, famílies sense recursos, etc.

 

Ens preocupa que el Pressupost de la Generalitat de Catalunya destinat a polítiques actives d’ocupació vagi minvant, just en un moment en què hauria d’augmentar-se el finançament per aquestes polítiques. El Govern de Catalunya hauria de donar prioritat en aquests moments a la lluita contra l’atur i dotar econòmicament les partides destinades a les polítiques actives d’ocupació.

 

Així mateix els sota signants d’aquest manifest demanem a les administracions responsables que dediquin més diners públics a polítiques d’ocupació eficients, alhora que ens oferim per construir noves vies i definir escenaris futurs per donar resposta a les constants necessitats en aquest àmbit on no resti endèmica una situació deficitària en matèria d’inserció, integració i inclusió.

 

El manifest està signat també pel Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, la UGT de Catalunya, l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya, TISOC, Fundació Mambre i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

 

Manifest de les organitzacions socials en defensa de les polítiques actives d’ocupació