Notícies i recursos

4 Places a Joventut de Títol Mitjà/na. Universitària. Dip. Educació Social per l'H.de.Llobregat

BORSA EDUCADORS/ES ESP.//DIPLOMATS/DES EN EDUCACIÓ SOCIAL. PER L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Convocades proves per seleccionar diferent personal, amb caràcter no permanent, com a educadors/es especialitzats/des//diplomats/des en Educació Social, subgrup A2. El termini de presentació d’instàncies serà des del dia 7 de setembre de 2009 fins al dia 18 de setembre de 2009, ambdós inclosos.

Més informació: http://www.l-h.es/73133_1.aspx?id=1