Notícies i recursos

2 places de Tècnic de joventut a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Joventut 2 places de Tècnic de joventut

Núm. referència: 20080506O47Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs

Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)

Tipus de personal: Personal laboral

Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
  06/05/2008 BOPB 109 Oferta pública  
  06/06/2009 BOPB 135 Bases específiques  
  18/06/2009 DOGC 5403 Convocatòria 08/07/2009