Notícies i recursos

1 Responsable Tècnic Participació (C.Territorial de Girona ) de l'Agencia Catalana de la Joventut

PERFIL PLAÇA RESPONSABLE TÈCNIC/A  DE PARTICIPACIÓ

 

·          Entitat:  Agència Catalana de la Joventut.

·          Lloc de treball: Coordinació Territorial de Girona ( Girona – C/ Juli Garreta, núm. 14).

·          Categoria laboral:   2C Responsable Tècnic/a C de  Participació.

·          Jordnada laboral: 37,5h/setmana de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 15h a 18:30h (tres dies), i de 9h a 15h.

·          Retribució bruta anual: 24.368,35€.

·          Contractació: contracte temporal de 6 mesos de durada amb possibilitats de continuïtat fixe.

 

Funcions

 

·          Assessorament als ens locals i a entitats juvenils sobre participació juvenil al territori.

·          Dissenyar, coordinar  i executar els programes territorials de participació juvenil.

·          Formar a la xarxa de professionals de joventut en temàtica de participació juvenil.

·          Vetllar per la implementació dels processos i programes de participació juvenil.

·          Representar a l’Agència Catalana de la Joventut en temes de participació juvenil.

 

Perfil

 

·          Requisits mínims per accedir a la plaça:

( aportar les certificacions corresponents)

 

o         Formació acadèmica: Diplomatura de l’àmbit de les ciències socials.

o         Experiència  laboral i/o formació complementària específica en l‘àmbit d’actuació.

o         Coneixement de l’entorn:  tècnics a l’àmbit de la participació juvenil.

o         Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.

o         Català nivell C.

o         Coneixement d’anglès nivell mitjà.

o         Carnet de conduir.

 

Es valorarà:

 

·          Requeriments de coneixements

 

o         Llicenciatura àmbit actuació.

o         Formació i/o experiència de treball en polítiques de joventut.

o         Formació i/o experiència específica en gestió de projectes de participació ciutadana i coneixement del món local.

o         Coneixement i/o experiència sobre els processos de treball de les administracions públiques ( Govern de la Generalitat, Consells comarcals, ajuntaments, ens locals ) i equips de l’administració.

 

·          Aptituds

o         Capacitat de treball en equip i en transversalitat.

o         Capacitat d’autogestió i Organització.

o         Capacitat de relació amb les diverses administracions.

Capacitat d’innovació i autonomia.

 

Interessats/des: Registrar el vostre currículum vitae al registre de l’ACJ, fins el dia 29 de juny de 2009, cal  adjuntar carta de presentació que indiqui la referència de la plaça que es vol accedir i les motivacions personals.

PD: Per facilitar el registre dels CV de les persones interessades a la plaça i que no es puguin desplaçar en un registre oficial poden enviar-los a  i els registrarem des de l’Agència Catalana de la joventut.