Notícies i recursos

1 plaça de tècnic/a de suport i coordinació de projectes als Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
 

Convoca una plaça de tècnic/a de suport i coordinació de projectes.
Funcions: Suport i coordinació tècnica dels projectes generals del moviment. Assumpció de la responsabilitat tècnica dels projectes de l’àmbit mètode i formació. Coordinació amb els altres serveis de l’oficina. Control econòmic dels projectes. Capacitat de proposta de temes d’avançada i innovació pedagògica. Relació amb l’Administració Pública i altres agents educatius, socials i associatius per delegació. Detecció de necessitats pedagògiques del moviment. Dinamització de materials pedagògics i publicacions
Data límit de presentació de currículums: 30 de juny de 2009.

Més informació: Tel.93 590 27 00 – www.escoltesiguies.cat