Notícies i recursos

1 plaça de Tècnic superior especialista en l'àmbit de la joventut a la Diputació de Barcelona

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Joventut 33/08 – 1 plaça de Tècnic superior especialista en l’àmbit de la joventut

Núm. referència: 20081223O71Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup A1: Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte (anterior Grup A)

Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació

Tipus de personal: Personal funcionari

Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
  23/12/2008 DOGC 5284 Oferta pública  
  24/07/2009 BOPB 176 Bases generals. Temari  
  24/07/2009 BOPB 176 Bases específiques. Temari  
  09/10/2009 DOGC 5481 Anunci de referència  
  15/03/2010 BOE 64 Convocatòria