Notícies i recursos

1 plaça d'Animador sociocultural a l'Ajuntament de Mataró

AJUNTAMENT DE MATARÓ (BARCELONA)

Serveis socioculturals 1 plaça d’Animador sociocultural

Núm. referència: 20080423O8Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)

Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
  23/04/2008 DOGC 5117 Oferta pública  
  23/04/2008 BOPB 98 Oferta pública  
  24/04/2008 BOPB 99 Bases generals. Temari  
  09/05/2008 DOGC 5128 Anunci de referència  
  01/01/2010 BOPB 1 Bases específiques. Convocatòria. Temari