Notícies i recursos

XXVI Jornades Oficina Pla Jove Diputació Barcelona

El proper 21 de maig l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona organitza les XXVI Jornades de Polítiques Locals de Joventut “Polítiques locals per a l’autonomia i l’emancipació” a Sabadell.

El programa d’enguany vol centrar el debat en els processos d’emancipació personal i col·lectiva dels i les joves. L’administració local, com a administració més pròxima a la ciutadania, està desenvolupant diverses accions de cara a l’acompanyament i a la capacitació dels joves i les joves; amb l’objectiu de facilitar una major igualtat d’oportunitats en l’accés i l’exercici de la seva plena ciutadania. Una ciutadania que difícilment podran exercir sense haver assolit satisfactòriament els processos d’autonomia personal i col·lectiva.

Diversos seran els ponents de la jornada, alguns teoritzant els processos d’emancipació i altres exposant casos pràctics de polítiques de joventut en aquest àmbit. Vegeu el Programa

Per a fer els inscripcions podeu adreçar-vos al següent link