Notícies i recursos

XXVI Encuentros Internacionales de Juventud Cabueñes

Del 22 al 26 de setembre es celebren a Gijón els XXVI Encuentros Internacionales de Juventud Cabueñes. Els interessats en inscriure-s’hi tenen temps fins el 29 d’agost. Aquestes trobades estan organitzades per l’INJUVE , l’Institut Asturià de la Joventut i els Consells de Joventut de Gijón, d’Astúries i d’Espanya, l’Ajuntament de Gijón i la FEMP. Enguany, l’objectiu de l’encontre és debatre sobre la participació crítica dels joves en la societat, fent èmfasi en tres aspectes: les TIC, la perspectiva de gènere  l’any 2008 com a Any Internacional del Planeta Terra i Any europeu del diàleg intercultural. Per a més informació, visiteu la següent pàgina web .