Notícies i recursos

Donem suport a la vaga feminista del 8M i animem als i les professionals a sumar-vos-hi!


Aquest 8 de març l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) ens sumem a la vaga i aturarem la tasca associativa durant tot el dia, també a l’oficina tècnica. La junta de l’AcPpJ promovem l’adhesió activa a la vaga i la participació a les diferents manifestacions dels i les professionals del sector pels múltiples motius que s’exposen al manifest unitari de la plataforma de la vaga feminista.
Socialment hem de seguir treballant per eradicar el masclisme i necessitem més feminisme, especialment amb el col·lectiu juvenil del nostre país. En el cas del nostre sector professional, sense nosaltres, les dones, l’aplicació de les polítiques de joventut i el treball amb joves no seria possible.
En els sectors social, cultural i educatiu en la tasca laboral, professional i de cures amb diferents col·lectius és la dona qui hi té una rellevància predominant. No és una excepció en l’àmbit de la joventut. Segons el darrer cens de professionals que hem elaborat des de l’associació el 2018, les dones representem un 67,2% del sector.
A més a més la tipologia contractual, inestable i eventual, d’aquests sectors també es reflecteix en l’àmbit concret de la joventut. Segons el mateix cens, gairebé el 50% de la professió s’ocupa amb aquest tipus de places laborals, fet que debilita les polítiques de joventut limitant la consolidació de les professionals, que som la majoria dones. Al mateix temps hi ha una mala valoració de les condicions laborals, com en la conciliació, les hores extres o el tipus de càrrecs i tasques relatives encarregades. El cens destaca també que el sou mitjà dels homes supera al de les dones ja que ocupen categories més altes.
Davant d’aquestes realitats incontestables, com a dones i com a professionals de joventut, l’AcPpJ ens sumem a la vaga d’aquest 8 de març i animem a tots i totes les professionals del sector a reivindicar la superació d’aquestes desigualtats.