Notícies i recursos

Una plaça de direcció de comunicació del CJB

El Consell de la Joventut de Barcelona convoca una plaça de direcció de comunicació.

Funcions: Elaboració i desenvolupament del pla general de comunicació; Coordinació dels continguts i actualització dels llocs web corporatius; Coordinar l’edició dels materials i publicacions del CJB i revisar-ne l’estil i la correcció ortogràfica; Planificar i executar la difusió de les diferents activitats i gestionar-ne tota la vessant comunicativa; Planificar i executar campanyes comunicatives; Gestionar la relació amb empreses proveïdores de disseny i impremta; Gestionar la relació amb els mitjans de comunicació, redactar comunicats, posicionaments i notes de premsa i realitzar els reculls de premsa; Gestionar les xarxes socials del CJB (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr); Coordinar l’elaboració dels newsletters de l’entitat. Assessorament a les entitats que ho sol·licitin en temes de gestió de la comunicació; Elaborar materials divulgatius sobre comunicació associativa.

Data límit de presentació de currículums: Dijous 19 de gener 2012.

Més informació: Tel.: 93 265 47 36 – www.cjb.cat