Notícies i recursos

Una plaça de coordinador territorial i de projectes de la Federació Catalana de l’Esplai

La Federació Catalana de l’Esplai convoca una plaça de coordinador territorial i de projectes.

Funcions:

Seguiment de les entitats de lleure, Seguiment i assessorament dels Centers d’Esplai. Organització i dinamització d’activitats col·lectives i actes formatius, dinamització de grups i comissions de treball dels Centres d’Esplai. Coordinació tècnica de projectes amb qualitat pedgògica, econòmica, organitzativa i de relació.

Més informació:

/ Tel. 93 474 74 74