Notícies i recursos

Una plaça de consultor/a projectes casals de joves i punts d'informació juvenils

La Fundació Pere Tarrés convoca una plaça de consultor/a projectes casals de joves i punts d’informació juvenils.

Funcions:

La Fundació Pere Tarrés cerca col·laboradors/es especialistes en acció social, concretament en el coneixement, la gestió i coordinació de casals i punts d’informació juvenils. La col·laboració serà de manera puntual, i consistirà en la redacció de memòries i en el disseny de projectes de casals i punts d’informació juvenils.

Data límit de presentació de currículums:  30 de novembre de 2011

Més informació: Tel.: 93 430 16 06 – www.peretarres.org