Notícies i recursos

Tècnic/a joventut L'Hospitalet Llobregat

1 TIT SUP UNI PER ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (PROG.JOVENTUT)

Proves per seleccionar un/a titulat/ada superior universitari/ària, subgrup A2, per l’Àrea d’Alcaldia-Presidència (Programa de Joventut),d’aquest Ajuntament. Termini de presentació d’instàncies, del 23 de juny fins el 30 de juny de 2008, ambdós inclosos.