Notícies i recursos

Tècnic/a de projectes a la Fundació Sida i Societat

TÈCNIC/A DE PROJECTES

 

Fundació Sida i Societat és una organització sense ànim de lucre que treballa en l’àmbit de la Salut Pública i la Cooperació Internacional i que té com a missió contribuir a la millora de la prevenció i control del VIH/SIDA i de la resta d’Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), així com la promoció dels drets sexuals i drets reproductius, posant especial èmfasi en els determinants estructurals, com la pobresa o la violència, a zones i poblacions vulnerables.

Des de 2004 estem treballant a Guatemala (sobretot en el Departament d’Escuintla)

 

Descripció

En dependència del director executiu, es busca incorporar un tècnic/a encarregat/da del seguiment dels projectes de Guatemala i Catalunya i de la presentació de subvencions als diferents organismes locals, autonòmics, estatals i internacionals

 

Funcions principals

· Seguiment i control de l’execució dels projectes de la Fundació, tant de les activitats com dels pressupostos, segons requeriments dels cofinançadors. Viatges a terreny.

· Elaboració, conjuntament amb l’equip local, dels informes de justificació tècnics i financers per als cofinançadors.

· Identificació, disseny i formulació de projectes, conjuntament amb l’equip local, segons l’enfocament del marc lògic.

· Avaluació interna, control de qualitat i propostes de millora dels projectes. Suport i formació a l’equip local.

· Cerca i seguiment de convocatòries de subvencions i presentació de projectes.

· Relació amb cofinançadors en les àrees de la seva responsabilitat. Representació i participació en fòrums, xerrades i activitats pròpies de la Fundació.

· Coordinació i col·laboració amb altres àrees transversals de la Fundació, com la recerca operativa o la sensibilització i la incidència política.

 

Perfil/Requisits

· Llicenciat/da, preferiblement en ciències socials i/o de la salut, amb formació de postgrau en cooperació internacional o afí.

· Experiència mínima de tres anys en lloc similar en entitats del tercer sector de l’àmbit de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària.

· Experiència demostrable en gestió de projectes i en la metodologia de marc lògic.

· Persona responsable, autònoma i proactiva. Capacitat de gestió, organització i planificació.

· Capacitat de treball en equip, en xarxa i intercultural, amb bones habilitats

comunicatives.

· Domini de les eines ofimàtiques (processadors de textos, full de càlculs i bases de dades).

· Català parlat i escrit i nivell alt d’anglès.

· Disponibilitat per viatjar, principalment a Guatemala.

 

Es valorarà

· Treball de cooperant en el terreny. Coneixement de Centre Amèrica

· Experiència en treball en gènere i en desenvolupament comunitari

· Experiència en projectes de salut (salut sexual i reproductiva, ITS/VIH…)

 

Oferta

· Lloc de treball ubicat a Barcelona, s’ofereix incorporació a una entitat en creixement, amb un equip multidisciplinar i multicultural.

· Contracte laboral de substitució per maternitat, amb possibilitats de continuïtat. Salari competitiu segons vàlua del candidat.

· Incorporació immediata.

 

Interessats, enviar Currículum Vitae i carta de motivació amb la referència TP/2009 a , abans de l’1 de desembre de 2009.