Notícies i recursos

Tècnic/a de joventut a l'Ajuntament de Tarragona

DADES DE L’OFERTA

Lloc del treball ofert: Tècnics/tècniques de joventut

 

Perfil requerit:

– Tenir coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana.

– Estar en possessió de la titulació: diplomatura universitària o del primer cicle de qualsevol ensenyament universitari superior, o haver superat tres cursos complets de llicenciatura sempre que d’acord amb el pla d’estudis s’estableixi que la durada total de la llicenciatura és de cinc anys

 

Tipus de contracte: Personal interí

Ubicació lloc de treball: Tarragona

 

Clica l’enllaç per a tenir tota la informació sobre aquesta convocatòria