Notícies i recursos

Tècnic Joventut Igualada

1 plaça de Tècnic de joventut

Núm. referència: 20080411O22Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)

Tipus de personal: Personal laboral

Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
  11/04/2008 DOGC 5109 Oferta pública  
  28/04/2008 DOGC 5120 Correcció d’errades  
  15/05/2008 DOGC 5131 Correcció d’errades  
  24/07/2008 BOPB 177 Bases específiques. Convocatòria. Temari  
  12/08/2008 BOE 194 Convocatòria  
  08/09/2008 DOGC 5211 Bases específiques. Convocatòria. Temari 29/09/2008