Notícies i recursos

Tècnic Especialista de Joventut

AJUNTAMENT DE TARRAGONA (TARRAGONA)

Joventut 1 plaça de Tècnic especialista de joventut

Núm. referència: 20080327O20Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)

Tipus de personal: Personal funcionari

Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
  27/03/2008 DOGC 5098 Oferta pública  
  04/12/2008 BOPT 281 Bases específiques. Convocatòria. Temari  
  20/12/2008 BOE 306 Convocatòria  
  05/01/2009 DOGC 5290 Convocatòria 26/01/2009