Notícies i recursos

Tècnic d'educació, cultura i joventut a Balenyà

AJUNTAMENT DE BALENYÀ (BARCELONA)

 • Cultura
 • Joventut
 • Educació (docència)
  • 1 plaça de Tècnic d’educació, cultura i joventut

   Núm. referència: 20081021O1Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

   Sistemes de selecció: Concurs oposició

   Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)

   Tipus de personal: Personal laboral interí

   Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
     21/10/2008 BOPB 253 Bases específiques. Convocatòria. Temari 10/11/2008