Notícies i recursos

Tècnic Administratiu en joventut – Consell Comarcal Baix Ebre

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Joventut 1 plaça de Tècnic administratiu de joventut

Núm. referència: 20080328O13Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)

Tipus de personal: Personal laboral

Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
  28/03/2008 DOGC 5099 Oferta pública  
  08/08/2008 BOPT 185 Bases específiques. Convocatòria. Temari  
  26/08/2008 DOGC 5202 Convocatòria 15/09/2008