Notícies i recursos

T’agradaria que el teu projecte formi part de la Plataforma de Bones Pràctiques en l’àmbit de Joventut? Obrim convocatòria per recollir noves propostes de projectes!

La plataforma de Bones Pràctiques en l’àmbit de joventut, és una iniciativa de l’Associació Catalana de Professionals de Joventut (ACPJ), que ja s’ha convertit en un punt de trobada dels i les professionals de joventut i en una eina útil per a la millora dels programes que es desenvolupen arreu del país.

Actualment, i després de la incorporació de tres nous projectes durant el 2022, la plataforma compta amb 35 projectes referents en l’àmbit de joventut. Amb la voluntat de continuar ampliant la plataforma i de donar visibilitat a la feina dels professionals de joventut, obrim una nova convocatòria per a incorporar nous projectes a la plataforma.

La crida romandrà oberta, des del 24 d’abril, i fins al 25 de juny. Una vegada recollida la informació de tots els projectes, aquests seran valorats per un Consell Avaluador, format per 6 expertes en polítiques de joventut. Els projectes seleccionats seran presentats al públic en una jornada oberta, a finals de l’any 2023.

Abans de presentar les vostres candidatures, us recomanem que visiteu el nostre web, per verificar quins són els requisits mínims per a optar a formar part de la plataforma, i quins són els criteris de valoració que el Consell Avaluador tindrà en compte. Podeu presentar les vostres candidatures aquí.