La postveritat i la manca de reflexió, una nova realitat del segle XXI?

CongrésSociol“Els últims anys han estat marcats per una sèrie de canvis inesperats i de successives crisis que ens plantegen nous reptes. La societat catalana forma part d’aquesta globalitat i d’aquestes transformacions i no és aliena a aquests canvis, ans al contrari, ha constituït un panorama social i polític que esdevé de gran interès per a la comunitat internacional, científica i social” extret de la introducció al Congrés.
El 21 i 22 d’abril, a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, l’Associació Catalana de Sociologia organitza el VII Congrés Català de Sociologia. El congrés s’estructura en grups de treball, un dels quals és el de Joventut, Gent Gran i Generacions, coordinat pel responsable de l’àrea de recerca de l’Observatori Català de la Joventut i del que es poden fer fins a quatre sessions temàtiques.
Fins l’1 de febrer, es pot presentar propostes de comunicació (d’un màxim de 300 paraules) centrades en aquesta temàtica, previ registre al congrés. Al congrés, professionals de joventut poden presentar-hi comunicacions que no pertanyin al camp de la sociologia o també hi poden assistir com a oients.
Per enviar les propostes de comunicació Més informació del Congrés i inscripcions