El Congrés Català de la Joventut, punt de trobada i punt de partida

Els i les joves de tota Catalunya, tan associats com a títol individual, van poder assistir el cap de setmana del 13 i 14 de maig al Congrés Català de la Joventut, realitzat a l’Hospitalet, per decidir les prioritats de la nova Carta Catalana de la Joventut.
L’esdeveniment va començar dissabte al matí amb els parlaments del president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Oriol Recasens, la Directora General de Joventut, Marta Vilalta, i la presidenta de Parlament, Carme Forcadell, que va reafirmar la necessitat d’atendre els problemes actuals dels joves per assegurar una bona base del seu futur.
Posteriorment, es van dur a terme 12 tallers temàtics enfocats a generar debat i reflexió, d’acord amb els 12 temes que aborda la Carta. Les sessions de dissabte al matí van servir per identificar els problemes que afronta el jovent i els tallers de la tarda es van centrar en trobar propostes concretes i de consens per fer front a les problemàtiques detectades. Diumenge, van posar-se en comú les conclusions de cada taller.
Amb la culminació d’aquest congrés, més de 400 joves han participat d’alguna manera en el procés de redacció que va iniciar-se al mes de febrer. Recordem que, prèviament, s’havien realitzat trobades arreu del territori, tallers interns en el sí de les entitats i fins a un qüestionari digital. Així, s’han obtingut més de 150 propostes concretes que, entre d’altres, van destinades per exemple, a promoure els models alternatius d’habitatge per trencar l’hegemonia compra-lloguer o fomentar l’educació per la participació en tots els espais.
El document final de la Carta Catalana de la Joventut, base i referència per definir les polítiques de joventut, es continuarà treballant amb la seva presentació a les entitats fins al mes de febrer de 2018.
A continuació, alguns moments que ens va deixar el Congrés Català de la Joventut.