Notícies i recursos

Selecció de director/a i coordinador/a del Casal d'Estiu 2014 a Malgrat de Mar

Selecció de director/a i coordinador/a del Casal d’Estiu 2014 a Malgrat de Mar 

 

Els aspirants que desitgin prendre part del procés de selecció hauran d’adreçar una instància al Registre de l’Ajuntament de Malgrat de Mar situat al C/ Carme, 30, dins el termini comprès entre el 24.02.2014 i el 06.03.2014, ambdós inclosos, adjuntant:

 

              Còpia del DNI.

 

              Còpia del títol acadèmic que habiliti per participar a les proves

 

              Còpia del carnet de director/a de lleure.

 

              Els que el tinguin, còpia del certificat que acrediti el coneixement de català.

 

              Un currículum i els documents justificatius dels mèrits que al·leguin per tal que el tribunal els valori.

 

Consulteu les bases aquí, a la web municipal

o per aquí, a Joventut Activa