Notícies i recursos

Resposta de l'Ajuntament de Cornellà a la queixa formal de l'AcPpJ

Arrel de la carta de l’AcPpJ mostrant la nostra posició i preocupació sobre el procés de selecció d’un auxiliar tècnic de joventut a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat on requerien un nivell mínim formatiu de Graduat Escolar, el Cap de Recursos Humans del consistori, Benjamin García, ens ha remés una carta justificant el procediment. A grans trets, ens explica que aquest plaça té els requisits de la mateixa plaça que vol cobrir temporalment, i que per aquest motiu no pot demanar-se una titulació superior. En el mateix text ens anuncia que faran un procés de revisió sobre les places de joventut. Seguirem pendents d’aquest.

Llegiu la carta que ens ha adreçat. Full 1 , Full 2 .  Llegiu les notícies anteriors sobre aquest tema.