Notícies i recursos

Respecte el futur Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya

Respecte les últimes crides a les mobilitzacions i a la vaga general del passat 6 de març a les i els treballadors del sector del lleure educatiu i sociocultural, per part dels sindicats CCOO i UGT, amb l’objectiu d’arribar a un acord per a l’esperat 3er Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, conveni que afecta a una part de les i els professionals de joventut, la majoria informadores i informadors juvenils, l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) manifesta:

 

  • Que el 2n, prorrogat i vigent Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya (2008-2010) ha quedat obsolet.
  • Que les darreres propostes de millora salarial per al tercer conveni presentades per la patronal els passats mesos de desembre del 2013 i febrer del 2014 són insuficients. Encara que aprovem la voluntat de continuar amb el procés negociador per al 3er conveni, tenint en compte que el 2n conveni està en situació d’ultraactivitat des del 2011.
  • Que aprovem, com a pas endavant i normalitzador, la nova categoria professional d’informador/a juvenil (equiparant-se a l’animador sociocultural), que introduirà el proper 3er Conveni.
  • Que entenem i acceptem com a legitimes les darreres convocatòries dels sindicats per a les mobilitzacions i a la vaga general del sector del passat 6 de març de 2014.

 

Però l’AcPpJ fa una proposta a la unitat de les organitzacions de la patronal i els sindicats amb l’objectiu de combatre i denunciar els reiterats concursos públics que realitzen moltes administracions per a la gestió d’equipaments i serveis públics, convertint-los en declarades subhastes, prioritzant el preu final per sobre del projecte tècnic, en depriment per al sou dels treballadors i les treballadores, i les possibilitats d’innovació per part de l’empresa. L’AcPpJ ja ha comprovat diversos concursos referents a serveis i equipaments en l’àmbit de la joventut, a on els plecs de condicions tècniques i les condicions econòmiques són inacceptables o incongruents.

 

Coneixedores i coneixedors no només de la part professional del sector, sinó també de la empresarial, sovint vinculada a petites i mitjanes empreses interessades en el bé comú de les dues parts, l’AcPpJ convida i anima a que aquestes facin pinya cap aquesta denúncia.

 

L’AcPpJ està a la disposició de caminar cap aquest sentit i arribar a un acord per al 3er Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural, satisfactori per a les treballadores i treballadors en l’àmbit de la joventut que s’hi troben vinculats, en condicions de treball i salarials, actualitzades a 2014.