Notícies i recursos

Procés participatiu sobre el Projecte de Llei d’espectacles públics i activitats recreatives

El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana ha iniciat un procés participatiu de cara a definir amb m,és cura el desplegament reglamentari que tindrà la Llei d’espectacles públics i activitats que actualment es troba en tramitació al Parlament de Catalunya i es preveu que s’aprovi al llarg del 2008.

El procés està destinat a representants de la societat civil, com les entitats juvenils, així com a representants polítics, personal tècnic, organitzacions de treballadors/es i sector empresarial, i hi ha dues maneres de participar-hi:

  • Tallers participatius que es faran a Tortosa, tarragona, Lleida, Barcelona i Girona.
  • Aportacions escrites a o per correu postal o fax.

Podeu trobar més informació en la pàgina del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana