Notícies i recursos

Presentació d'un estudi sobre Participació Juvenil al Baix Llobregat

El passat dijous 17 es van presentar, en les II Jornades Comarcals de Joventut del Baix Llobregat organitzades per l’àrea de joventut del respectiu Consell Comarcal , es presentà la investigació duta a terme per l’Institut Àgora sobre la participació juvenil. Aquest estudi consta de dues parts, una de caràcter quantitatiu i una de caràcter qualitatiu. En la primera d’elles, es descriu l’estat de la participació dels joves en la comarca, realitzant un Mapa de la Participació Juvenil. En la segona de les parts, l’estudi analitza les condicions que intervenen en la participació juvenil, els elements afavoridors i els que la dificulten, per a posteriorment fer propostes d’actuació.

Podeu descarregar-vos aquesta recerca en el següent enllaç: