Notícies i recursos

Convocatòries Observatori Català de la Joventut 2007

L’Observatori Català de la  Joventut, de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria al Premi de Joventut, als Ajuts a projectes d’investigació en matèria de joventut, i als Ajuts a la formació especialitzada per a joves investigadors en matèria de joventut.

El Premi de Joventut consisteix en l’atorgament de la dotació econòmica de 4000 € per a la millor recerca (tesis doctorals o treballs d’estudis, investigació o sistematització de dades) sobre la joventut en general o alguns dels seus aspectes.

L’Observatori convoca també els ajuts a projectes d’investigació en matèria de joventut, adreçats a persones físiques o jurídiques (públiques o privades) que es dediquin a la investigació sobre la realitat juvenil i les polítiques de joventut des de la perspectiva de les ciències socials. L’import màxim per al conjunt de projectes aprovats és de 50.000 euros

En darrer terme, s’obre també la convocatòria als ajuts a la formació especialitzada per a joves investigadors que realitzin la seva tesis doctoral sobre joventut, amb un límit de 12.000 euros per al conjunt de projectes aprovats.

El termini de presentació dels projectes o les recerques finalitza el 28 de setembre de 2007.

Per a més informació, podeu consultar la web de l’Observatori Català de la Joventut.