Notícies i recursos

Plaça de Director/a de Programes d’Escoltes Catalans

Denominació del lloc de treball: Plaça de Director/a de Programes d’Escoltes Catalans
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Escoltes Catalans
Data finalització Recepció CV: 28 de setembre de 2007
Adreça: Carrer Mare de Déu del Pilar, 18 – 08003 de Barcelona
Telèfon per a més informació: 93 268 91 10.
Fax: 93 268 91 12
E-mail:
Altres: Enviar currículum fent referència a la plaça ofertada

Durada i Jornada laboral: Contracte laboral de 37,5 hores setmanals.

Remuneració i categoria laboral: Retribució segons l’escala salarial de l’entitat (entre 19.000 i 21.000 euros bruts anuals)

Incorporació prevista: octubre 2007

Requisits

 • Llicenciatura en el camp de les ciències socials.
 • Experiència en programació, gestió i avaluació de projectes, especialment en el camp de la joventut o l’educació.
 • Coneixements del món associatiu.
 • Capacitat organitzativa i de sistematització de processos.
 • Capacitat de treball en equip i de coordinació d’equips.
 • Nivell alt d’anglès i català.
 • Nivell alt de redacció.
 • Coneixements informàtics a nivell d’usuari de l’entorn Microsoft Office.

Es valorarà

 • Experiència en el disseny de projectes educatius i de participació social.
 • Experiència prèvia com a professional o voluntari/a en el món associatiu.
 • Coneixements en l’elaboració de projectes d’educació pel desenvolupament.
 • Facilitat per relacionar-se i comunicar-se tant amb participants joves com amb l’administració i institucions.
 • Nivell alt de francès.