Notícies i recursos

Nova web del projecte Elpep.info

Actualitzada, adequada a les xarxes socials i amb un nou format i disseny, us recomanem visitar-la i que en promogueu el seu ús.

ElPep.info és un projecte de l’Agència de Salut Pública de Catalunya coordinat per la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat. La web del projecte va néixer el 2006 i fruit d’un treball col·laboratiu amb entitats que treballen en el món de la prevenció (EdPAC) i la comunicació (WINC) ha evolucionat cap a l’entorn 2.0 on es mou el públic al qual s’adreça, joves entre 14 i 16 anys, per tal que siguin elles i ells mateixos els que difonguin i comparteixin els missatges de prevenció relacionats amb les drogues i usos de Pantalles i reduir comportaments de risc.

La nova web inclou un blog amb contingut extra i més dinàmic, preparat i adreçat a joves d’aquesta franja d’edat. I també el drogòdrom i preguntòdrom, dues seccions d’enquestes i preguntes respectivament, sobre temes relacionats amb les drogues i els usos de Pantalles.

Per contactar amb aquest servei, aquí teniu el telèfon del Departament de Salut: 93 551 35 99. I el correu electrònic per posar-vos en contacte directe amb l’equip: .

 

ElPep.info