Notícies i recursos

NOU !!! Tècnic/a joventut C.C. Ripollès

1 plaça de Tècnic de joventut

Núm. referència: 20070412O28Subscripció al seguiment d'un procediment concretSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Grup B: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
  12/04/2007 DOGC 4860 Oferta pública  
  21/04/2007 BOE 96 Oferta pública  
  11/04/2008 BOPG 71 Bases específiques. Convocatòria. Temari