Notícies i recursos

NOU ! Tècnic Acció Socio-cultural Canovelles

Serveis socioculturals 1 plaça de Tècnic d’acció socio cultural

Núm. referència: 20080311O26Subscripció al seguiment d'un procediment concretSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Grup B: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent

Altres requisits: Nivell C de Català o equivalent

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i BOE

Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
  11/03/2008 DOGC 5088 Oferta pública  
  29/03/2008 BOPB 77 Bases específiques. Convocatòria. Temari