Notícies i recursos

NOU !! Educadors/a pel projecte Barri Educador – Casal Infants Raval

Denominació del lloc de treball : EDUCADOR/A PER AL PROJECTE "BARRI EDUCADOR"
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant : CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL
Adreça: c/Junta de Comerç nº16, Principal
Telèfon de contacte: 933170013
Persona de contacte: Clara Vergés
E-mail:
Referència 0804BE

Durada i Jornada laboral: 1 Any, renovable, 20h/setmana

Remuneració i categoria laboral: 11.453 euros

Tipus de contracte: Obra i Servei

Requisits:

  • Prefentment diplomats/des o llicenciats/des en Educació Social, Treball Social, Pedagogia, Antropologia o Sociologia

  • Es valorarà formació i coneixements relacionats amb la convivència, l’espai públic, el treball comunitari i la immigració

  • Competència en disseny, execució i avaluació de projectes comunitaris i d’estratègies d’intervenció socioeducativa a l’espai públic

  • Experiència en processos de recerca d’acció participada i promoció comunitària (diagnòstic comunitari, anàlisi de xarxes socials, planificació estratègica i acció comunitària, tallers de creativitat social)

  • Experiència en intervenció a l’espai públic: observació participant i intervenció educativa en medi obert

  • Capacitat relacional

  • Direcció Equips Treball

  • Es valorarà coneixement del territori de Ciutat Vella

  • Es valorarà competència en gestió de conflictes i mediació