Notícies i recursos

NOU !! Animador/a Sociocultural Mataró

AJUNTAMENT DE MATARÓ (BARCELONA)

Serveis socioculturals 1 plaça d’Animador sociocultural

Núm. referència: 20080423O8Subscripció al seguiment d'un procediment concretSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Grup B: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
  23/04/2008 DOGC 5117 Oferta pública  
  23/04/2008 BOPB 98 Oferta pública  
  24/04/2008 BOPB 99 Bases generals. Temari