Notícies i recursos

Neix el Portal 1000euristas.es

El portal web 1000eurista.es pretén ser un espai de trobada per a fomentar la comunicació i intercanvi entre els membres de la comunitat mileurista per tal de intentar trobar solucions als problemes de tota una generació. 1000eurista.es vol donar a conèixer realitats tan actuals com les dificultats per a accedir a un habitatge digne o els problemes derivats de la inseguretat laboral així com servir de punt d’enllaç entre els mileuristes i els mitjans de comunicació perquè la problemàtica mileurista esdevingui de domini públic i s’iniciï un debat social que permeti buscar solucions a la que és probablement la generació més preparada de la història i una de les menys satisfetes amb la seva situació professional i personal.

La web consta de múltiples fòrums i taulers d’anuncis i també una àmplia secció d’enllaços on poder recomanar recursos útils.