Notícies i recursos

Monogràfic sobre la Joventut

La revista de Sociologia "Papers" publica un informe monogràfic sobre la Joventut

Recomanem  mirar l’Informe monogràfic sobre la Joventut que es publica a la web de la Generalitat de Catalunya per la revista de sociologia “Papers”.

Tracta de l’evolució en la recerca sobre joventut i el paper de l’Observatori Català de la joventut (OCJ) des de la seva creació, així com  l’explicació i justificació de “joventut” com a camp d’investigació.

Hi ha un seguit de recerques publicades, per exemple:

–         La imatge corporal en les revistes juvenils femenines.
–         Consum cultural dels joves catalans.
–         Emancipació domiciliària, laboral i familiar dels joves a Catalunya.
–         Els tècnics en la política de joventut de l’Administració pública catalana de Pere
            Soler,  Albert Bayot, Anna Planas i Josep Vila.
               
                SOLER, P. (coord.) (2002). Els tècnics en la política de joventut
                de l’Administració pública catalana. Barcelona: Secretaria
                General de Joventut. Col·lecció Aportacions, núm. 17.
                http://www.gencat.es/joventut/observatori

Si voleu l’informe es troba a  www.gencat.net/joventut,  opció: La revista de Sociologia "Papers" presenta un número monogràfic sobre joventut)