Notícies i recursos

Màster interuniversitari en Joventut i Societat (2008-2009)

El Màster interuniversitari en Joventut i Societat (2008-2009) és de tipus acadèmic/mixt, i les Universitats que hi participen: Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra i Universitat Rovira i Virgili.

Universitat coordinadora: Universitat de Girona
Crèdits del màster: 60
Idioma d’impartició: Català: 50%, Castellà: 30%, Anglès: 15%, Francès: 5%.
Règim d’estudi: temps parcial
Durada: un curs acadèmic (s’iniciarà en el curs 2008-2009)
Modalitat: presencial
Període lectiu: anual
Horari: tarda i horaris especials (p. ex., dissabtes i altres)
Nombre màxim de places: 40

Objectius formatius:
L’objectiu del màster és consolidar una oferta formativa permanent en l’àmbit de la recerca, la intervenció i les polítiques públiques en joventut. Es tracta d’una proposta amb vocació interuniversitària i interdisciplinària que aspira a aplegar els professionals, els investigadors i els docents que treballen o aspiren a treballar en aquest sector.

Estructura curricular:
El màster consta de vuit mòduls que configuren l’oferta de 60 crèdits.
Mòdul 1: La joventut en l’era de la globalització (5 ECTS)
Mòdul 2: Estudis i recerca sobre joventut (5 ECTS)
Mòdul 3: Polítiques i programes de joventut (5 ECTS)
Mòdul 4: Joventut, educació i participació (5 ECTS)
Mòdul 5: Joventut, consums i riscos (5 ECTS)
Mòdul 6: Joventut i comunicació (5 ECTS)
Mòdul 7: Pràcticum (20 ECTS)
Mòdul 8: Itinerari afí al POP de cada universitat (10 ECTS)

Únicament hi ha dos mòduls amb matèries optatives:

a) El mòdul 7 de pràcticum (20 ECTS) suposa haver d’escollir entre fer una estada de pràctiques en una institució (10 ECTS) o elaborar un treball de recerca (10 ECTS). A part d’això, també preveu un viatge d’estudis, unes sessions introductòries i la participació activa en unes jornades.

b) El mòdul 8, itinerari afí al POP de cada universitat, és de lliure configuració a partir del consentiment del Consell de Màster, que determinarà si la proposta s’adequa al perfil de formació i a l’itinerari que ha d’escollir cada alumne.

Sortides professionals:
Tècnics de joventut, tècnics d’educació, tècnics de cultura, dinamitzadors juvenils, responsables d’equipaments i programes juvenils, directors i coordinadors d’entitats i serveis juvenils, mediació intercultural i resolució de conflictes, informadors juvenils i investigadors en matèria de joventut, entre altres sortides professionals.

Perfils d’ingrés, requisits de formació prèvia i criteris d’admissió i selecció:
El màster s’adreça a educadors socials, monitors de lleure i esports, gestors de casals juvenils i casals de cultura, responsables d’albergs de joventut, gestors culturals en el món juvenil, agents de seguretat ciutadana, agents de salut, tècnics de l’administració en serveis personals; professorat de secundària i d’universitat, estudiants investigadors en ciències socials,
psicopedagogs, pedagogs, psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs i tots els professionals i investigadors interessats en la condició juvenil.
Diplomatures de Mestre, Educació Social i Treball Social; llicenciatures de Pedagogia, Psicologia i Psicopedagogia; llicenciatures de Sociologia, Antropologia, Humanitats i Dret, i altres diplomatures i llicenciatures relacionades amb algun dels caps del màster, previ estudi del Consell de Màster.

Responsable acadèmic:
Pere Soler
Telèfon: 00(34) 972 418 786
Web informativa del màster: http://gigs.udg.edu