Notícies i recursos

L’Enquesta a la joventut de Catalunya 2007 es presenta aquest dilluns 15 de desembre

La presentació tindrà lloc, a les 18.30h, a la seu de la Secretaria de Joventut (Calàbria, 147, de Barcelona). Tots els assistents rebran un exemplar de l’estudi.

 

En una època de grans transformacions en tots els àmbits, segurament que aquestes afecten d’una forma més ràpida i intensa els joves que no qualsevol altre col·lectiu ja que es troben en un moment de construcció de la pròpia posició en la societat. I més encara, en un context de crisi.

L’Enquesta a la Joventut de Catalunya vol ser una aportació per comprendre aquests canvis sobre la joventut a Catalunya i, en especial, sobre les transicions educatives, laborals, domiciliàries i familiars.

 L’Enquesta a la joventut de Catalunya és elaborat periòdicament des de l’any 1985 per l’Observatori Català de la Joventut de la Secretaria de Joventut. Aquesta publicació se centra en l’anàlisi dels processos d’emancipació juvenil (principalment, educació, treball, família i habitatge) i té en compte altres enquestes oficials per poder fer una fotografia ben completa de la situació de la joventut a Catalunya, durant l’any 2007 es van fer 2.400 entrevistes a la població jove de 15 a 34 anys.

L’estudi també es podrà consultar en breu a la pàgina web:

www.gencat.cat/joventut/observatori