Notícies i recursos

L'Educació en el Lleure i la Informació Juvenil en els nous Cicles de Formació de Grau Superior

En aquest nou curs 2012/2013 s’han iniciat diversos mòduls formatius a on per primera vegada, s’intenta professionalitzar i regularitzar l’àmbit de l’educació en el lleure i la informació juvenil.

El dimarts 27 de desembre de 2011 el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) anunciava el Reial Decret a on s’establia el Títol de Tècnico Superior en Animación Sociocultural y Turística. A Catalunya, el passat 4 de juliol es van publicar al DOGC, dins la família professional dels serveis socioculturals i a la comunitat, les qualificacions professionals de Dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil i Direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. L’oferta formativa que conseqüentment se n’ha desprès i que culmina aquest llarg procés d’el·laboració, es compon dels currículums de tres títols de formació professional, els corresponents als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) en Animació Sociocultural i Turística, Ensenyament i Animació Sòcioesportiva, i Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure

 

El primer i el segon CFGS capacitaran als/les alumnes per a desenvolupar les funcions d’Informador/a juvenil, Director/a d’activitats d’educació en el lleure i Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure. I el tercer CFGS els/les capacitarà per a desenvolupar les funcions de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure.

 

De moment, en aquest curs escolar s’ha implementat del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística en tretze Instituts d’Educació Secundària i centres educatius privats, repartits territorialment per tot el país.

 

Tenint en compte el posicionament de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) en relació al nivell mínim de formació exigible als professionals que treballen amb i per als joves que va sorgir de la consulta vinculant a les sòcies/socis el març del 2010, es creu que s’ha fet un pas endavant en la regulació de la formació i dels corresponents perfils, però que potser aquest s’ha resolt a la baixa i que tampoc assegura el tracte adient, eficient i correcte en diferents centres, serveis, institucions, entitats privades o associatives que treballen amb i per als joves.

 

Per seguir les següents passes, com compleixen els Instituts els requisits d’homologació del SOC i de la Direcció General de Joventut per tal de garantir una formació de qualitat i altament professionalitzada, o el reconeixement de la formació i de l’experiència professional de les actuals informadors/es juvenils, directors/es o monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil… la Junta Directiva de l’AcPpJ s’ha citat el proper 24 d’octubre amb el Sr. Manel Ros, Subdirector General de Joventut, i la Sra. Pilar Nus, Assessora Tècnica en la Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat del Departament d’Ensenyament, les dues persones i institucions vinculades en la implantació dels cicles formatius esmentats com en el reconeixement de la formació bàsica dels monitors/es i directors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil.

 

Anirem informant.

 

I us recomanem l’últim Papers de Joventut on us explica aquesta situació i es dedica monogràficament a l’Educació en el Lleure. En aquest enllaç podreu llegir quasi tots els articles en línia.