Notícies i recursos

L’Ajuntament de Barcelona renova el suport a l’AcPpJ

La Regidora de Dones i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Blasco, va confirmar que el consistori continuarà donant suport a l’AcPpJ a través del curs d’especialització en polítiques de joventut. El president de l’AcPpJ, Pep Montes, i la regidora es van reunir el passat dia 20 de desembre per valorar el conveni de col·laboració signat per a 2007. Les dues parts estan satisfetes de la feina realitzada i es va acordar renovar el conveni per a 2008 en els mateixos termes. Pep Montes va aprofitar per explicar a Blasco la situació de l’entitat i els projectes que actualment està desenvolupant, així com la nostra posició sobre el reconeixement professional del nostre sector. Hi va haver plena coincidència en el fet que cal regular la situació professional i que és necessari reconèixer formació universitària per als responsables dels serveis i de les polítiques locals de joventut. Montes va remarcar la intenció de l’AcPpJ de reivindicar el reconeixement explícit dels tres perfils bàsics dels professionals de les polítiques de joventut (tècnic generalista, tècnic dinamitzador i tècnic informador) en la futura Llei Catalana de les Polítiques de Joventut. Blasco es va mostrar molt interessada en aquesta qüestió i va demanar aclariments i precisions a Montes. En la conversa hi va haver també coincidència en la necessitat de regular les diferents modalitats d’equipaments de serveis a la joventut i d’avançar cap a la creació d’un mapa general d’equipaments que garanteixi que tots els territoris i, per tant, tots els joves, estiguin degudament atesos. En l’àmbit de les seves competències, la ciutat de Barcelona, Blasco va assegurar que ja estan treballant en aquesta direcció i que estan ultimant un document que proposa una classificació d’equipaments i uns barems mínims per a la dotació d’infraestructures per a polítiques de joventut. Montes, per la seva banda, va informar la regidora que l’AcPpJ va elaborar durant 2006 un informe adreçat a la Secretaria General de joventut de la Generalitat, avaluant la situació actual de la xarxa de serveis d’informació juvenil a Catalunya i que en ell es recomanava una regulació més rigorosa que fes augmentar la qualitat dels serveis. En el document també es reclamava una regulació per a la resta de modalitats d’equipaments juvenils, de manera que l’associació estaria en una línia similar a la de l’Ajuntament de Barcelona. 

Durant les properes setmanes es formalitzarà el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’AcPpJ, en el qual s’hi inclourà una dotació econòmica genèrica per al curs d’especialització en polítiques de joventut, i una altra per garantir que tots els alumnes obtinguin una beca que redueixi per a ells el cost de la matrícula. Així mateix, ambdues parts van manifestar la voluntat de mantenir una relació estable i un contacte tècnic intens per intercanviar informació i opinions.

Visiteu  el portal web de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona