Notícies i recursos

L’AcPpJ decideix no comparèixer al Parlament de Catalunya

Finalment l’AcPpJ va decidir aquest dimecres passat no comparèixer davant la Comissió d’Empresa i Ocupació ja que el procés legislatiu que s’hi debatia no incloïa la Llei de Polítiques de Joventut.

El dijous 8 de setembre l’AcPpJ va rebre l’aprovació del Parlament per a comparèixer davant la Comissió d’Empresa i Ocupació que es celebrava aquest passat dimecres 14. Des de l’entitat vam adonar-nos que en aquesta comissió es debatia el Projecte de Llei de promoció econòmica (una de les tres derivants del Projecte Òmnibus), projecte el qual no incorpora modificacions a la Llei de Polítiques de Joventut. Les modificacions a la Llei de Polítiques de Joventut s’emmarquen dins el Projecte de Llei de simplificació i millora de la regulació, i és en aquesta a la que l’AcPpJ va presentar-hi al·legacions. Aquest Projecte de Llei es debatia entre dimecres i dijous 15 a la Comissió d’Afers Institucionals, i l’AcPpJ no hi ha estat convocada.

Desprès de diverses gestions, que es van allargar fins el mateix dimecres al matí al Parlament, l’AcPpJ va descobrir que un error humà, sumat a la dinàmica parlamentària partidista massa sovint il·lògica, havien privat la compareixença de l’entitat en la Comissió que li corresponia i provocat la seva convocatòria en una altra que no tocava. El Sr. Rafael  Luna, President de la Comissió d’Empresa i Ocupació, ens va oferir la oportunitat de comparèixer malgrat aquesta incidència, però davant la incoherència, l’AcPpJ va decidir no fer-ho ja que a més, no havia al·legat res sobre el contingut legislatiu que aglutina el Projecte Llei de promoció econòmica.

Han estat uns mesos on l’AcPpJ ha tingut un paper compromès i de defensa davant les modificacions que l’Avantprojecte de llei Òmnibus proposava a la Llei de Polítiques de Joventut i que ara es proposen des de la Llei de simplificació i millora de la regulació. Ha aportat al·legacions i consideracions a tenir en compte, les ha presentat a tots els grups parlamentaris i ha mantingut reunions amb alguns dels seus membres.

Des de l’AcPpJ lamentem no comparèixer en la comissió que ens tocava. Creiem que els errors humans – no subsanables pels tempus de tramitació d’aquestes compareixences – i les dinàmiques parlamentàries partidistes, no poden ser excusa ni motiu per a privar que s’escolti al Parlament de Catalunya, la veu de la ciutadania a través de les nostres entitats.

L’AcPpJ ha enviat una carta de queixa a cada Grup Parlamentari i els seus respectius portaveus,  als presidents de les Comissions d’Empresa i Ocupació i d’Afers Institucionals, al Director de Joventut, el Sr.Toni Reig i al Conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Josep Lluis Cleries i González, denunciant el lamentable fet viscut. 

 

Carta de queixa de l’AcPpJ pel tracte rebut al Parlament de Catalunya (Model)

 

L’AcPpJ seguirà fidel en la seva línia de defensa i lluitarà perquè això no passi més. Des de l’AcPpJ creiem convenient continuar mantenint ben alta i amb fermesa la nostra veu al Parlament quan les Polítiques de Joventut i les i els seus professionals ho requereixin.  

 

Consideracions de l’AcPpJ als canvis que el Projecte de Llei de simplificació i millora de la regulació incorpora a la Llei de Polítiques de Joventut

Al·legacions de l’AcPpJ respecte als canvis a la Llei de Polítiques de Joventut

 

La incoherència en imatges:

 

Vídeo 1: ERC i ICV proposen comparèixer l’AcPpJ a la Comissió d’Afers Institucionals (que tractarà el Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació que recull, entre altres, la Llei de Polítiques de Joventut. Comissió que ens toca).

 

A favor: ERC i ICV. En contra: CIU. Abstenció: PP i PSC

 

Vídeo 2: PP proposa comparèixer l’AcPpJ a la Comissió d’Empresa i Ocupació (que tractarà el Projecte de llei de promoció econòmica. Comissió que no ens toca).

 

A favor: tots els grups parlamentaris

 

 

També us recomanem l’article de Pep Montes (Expresident de l’AcPpJ) al seu bloc descrivint els fets i el seu punt de vista:

El Parlament dels germans Marx