Notícies i recursos

La nova selectivitat del 2010

El juny de 2010 tots els estudiants de Batxillerat que vulguin accedir a la universitat estrenaran un nou format de Selectivitat, que constarà de menys exàmens i puntuarà sobre 14 punts.

Els estudiants que tenen el repte de fer les proves de Selectivitat (PAU) a partir del curs vinent, fruit de l’adaptació a l’Espai Europeu de l’Educació Superior (EEES), els exàmens que hauran de fer constaran de dues fases, una d’obligatòria i una d’optativa.

L’examen s’endurirà per als estudiants que vulguin accedir a carreres amb més oferta que demanda, ja que serà més difícil treure bona nota que actualment. Entre altres novetats, destaca la caducitat al cap de dos anys de les notes obtingudes de les proves de modalitat, a diferència dels resultats que s’obtinguin als exàmens obligatoris, que tindran una durada indefinida. A partir del 2010, a més, no hi haurà límit de convocatòries per als qui vulguin repetir les PAU.

Més informació.